De onderneming

Het verhaal van Établissements André Glotz is zonder enige twijfel een succesverhaal. Dankzij zijn wilskracht en zakelijke creativiteit wist André Glotz in 45 jaar een familie-imperium uit te bouwen. Een gekend imperium dat in heel België erkend en gewaardeerd wordt en zich vanuit zijn Henegouwse bakermat over het hele land heeft verspreid met om en bij de 700 machines en een tiental Family Games Center-speelzalen.

Hoewel het verhaal van Établissements André Glotz elke ondernemer doet dromen, begon het allemaal met een drama toen André Glotz zijn vader veel te vroeg heeft verloren door een speling van het lot.

De man uit Binche besliste om zijn studies stop te zetten en zijn moeder te helpen in haar café in de Cité des Remparts. Het avontuur van Établissements André Glotz was begonnen.

Eerst plaatste André Glotz een spel in het café, vervolgens in een ander, en nog een, enzovoort. Zo werden de spelen van André Glotz bekend.

In de loop van de jaren '90 krijgt de onderneming een nieuwe impuls. Eerst door de interne structuren van de groep te reorganiseren, vervolgens door voor zichzelf eigen mogelijkheden te creëren op een afgeschermde markt.

Het universum van de spelexploitanten is zeer gesloten en de brouwers die hun eigen handelaars hebben, leggen de spelexploitanten meestal afspraken op.

Toen Établissements André Glotz zijn activiteiten wilde uitbreiden, werden ze vaak afgewezen. De familie Glotz liet zich echter niet zo snel ontmoedigen.

Door al deze afwijzingen besloot de familie Glotz een eigen netwerk op te richten. De activiteiten van de groep werden gediversifieerd en in 1994 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met InBev (vroeger Interbrew) en Alken-Maes. Vervolgens konden samenwerkingsverbanden worden aangegaan met andere partners in de sector van de handel in bieren, waters en limonades. Tegelijk financierde de groep eigen vestigingen in de horeca om nieuwe afzetmarken te openen voor hun spelen.

In het spoor van de spelen van André Glotz, hebben andere ondernemers dus voordeel gehaald uit de dynamiek van de groep uit Binche. Omdat de banken soms verstek lieten gaan, nam de groep Glotz dus hun plaats over om projecten te financieren in de horeca.

Een win-winoperatie voor de groep en haar partners. Zo kon de SA André Glotz jonge ondernemers te hulp komen bij de ontwikkeling van hun activiteiten. Deze jonge ondernemers namen wel initiatief, maar hadden niet de financiële middelen.

Vijfenveertig jaar na haar oprichting, telt de groep André Glotz dus iets meer dan 90 werknemers. Indirect zorgde de groep bovendien ook nog voor een indirecte tewerkstelling van bijna 150 banen.

Een behoorlijke prestatie in de provincie Henegouwen waar de activiteiten van de groep zich concentreren en waar het vaak moeilijk is om werk te vinden.

Te meer omdat de bijdrage van Ets André Glotz zich niet alleen beperkt tot het scheppen van banen. In zowat alle steden waar de groep actief is, maken ze er een erezaak om van de culturele, sociale of sportsector een bijzondere impuls te geven.

Het succesrecept waardoor de groep André Glotz zich heeft kunnen opwerken tot waar ze vandaag staat, kan als volgt worden samengevat: vanaf nul beginnen en er vandaag staan dankzij het familiale karakter en de familiebanden... echt teamwork maakte het mogelijk om de activiteiten van de groep te ontwikkelen.
JEUX DE CAFE André Glotz
Chaussée de Mons, 544
7100 Saint-Vaast / België
info@andreglotz.be
Société SEYNAEVE
Rue des Perdrix 28
7700 Mouscron / Belgie
info@jeuxseynaeve.com
+32 56 33 02 57
COMMERCIËLE DIENST
+32 64 22 01 88
TECHNISCHE DIENST
+32 64 22 84 26

Création du site Internet par Easy-Concept login